Moje działania w sprawie pomocy Narodowi Ukraińskiemu

Wszyscy bardzo przeżywamy dramatyczną sytuację, jaka rozgrywa się na Ukrainie i wszyscy staramy się pomóc, tak jak potrafimy najlepiej. W związku z tym, napisałem właśnie interpelację, która jutro znajdzie się na biurku Pana Prezydenta Lublina, i która (przy jej pozytywnym przyjęciu) wzbogaci szereg działań pomocowych podjętych przez Urząd Miasta Lublin i jej włodarza.

Interpelacja dotycząca dodatkowej pomocy ze strony gminy Lublin dla uciekinierów z Ukrainy i osób udzielającym im zakwaterowania

W związku z dramatycznymi wydarzeniami, jakie rozgrywają się na Ukrainie w wyniku agresji armii rosyjskiej, skutkiem czego jest masowy exodus mieszkańców tego państwa na terytorium Polski (w tym także gminy Lublin), dziękując Panu Prezydentowi za wachlarz podjętych działań pomocowych, zwracam się z prośbą o uzupełnienie ich o następujące elementy:
Zwolnienia z opłat w miesiącu marcu i kwietniu osób użytkujących lokale należące do gminy Lublin (komunalne i komercyjne), które zdecydowały się bezpłatnie przyjąć pod swój dach uciekinierów z Ukrainy.
Zwolnienie z opłat za przejazdy środkami transportu miejskiego osób obywatelstwa ukraińskiego w miesiącu marcu i kwietniu.
Uruchomienie bezpłatnych porad prawnych w Ratuszu dla obywateli Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny.
W zaistniałej dramatycznej sytuacji jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc wszystkim osobom dotkniętym wojenną hekatombą, w czym zarówno Urząd Miasta Lublin jak i lokalna społeczność zawsze stawały na wysokości zadania.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie kwestiami.