O Trybunale Koronnym raz jeszcze

Kompleksowy remont Trybunału Koronnego, obejmujący między innym montaż windy i lepsze dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych- to pozytywna odpowiedź, jaką właśnie otrzymałem z Ratusza na moją interpelację.
Oprócz sygnalizowanych przeze mnie koniecznych prac adaptacyjnych, Prezydent planuje również utworzenie dodatkowej sali ślubów i renowację elewacji budynku.
W imieniu społeczności Lublina i własnym dziękuję.