Dziś sesja absolutoryjna

Przed nami jedna z najważniejszych tegorocznych sesji Rady Miasta Lublin. Dziś lokalne ciało uchwałodawcze procedować będzie uchwałę absolutoryjną dla Prezydenta Lublina a także wotum zaufania dla sprawowanego przez Niego urzędu. Oczywiście rozkład sił w Radzie Miasta jasno wskazuje na wynik głosowania, jednak z pewnością czeka nas długa, wyczerpująca i zapewne także burzliwa dyskusja.