Moja interwencja w sprawie sprzedawców ze Starego Miasta

Wczoraj skierowałem na ręce Pana Prezydenta kolejną interpelację, tym razem dotyczącą sytuacji osób handlujących na obszarze Starego Miasta. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, otrzymali oni informację, o konieczności demontażu swoich stylowych straganów, na czas Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja). Osobiście sceptycznie oceniając taką decyzję, sprawę szczegółowo przedstawiam w treści wspomnianej interpelacji, licząc na pozytywne rozwiązanie problemu.


Interpelacja dotycząca handlu na Starym Mieście w okresie Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja)


W związku z zaplanowanym w dniach 19-21 sierpnia Jarmarkiem Jagiellońskim (Festiwalem Re:tradycje) zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu kupców i handlowców posiadających stałe punkty sprzedaży na obszarze Starego Miasta. Z otrzymanego przez nich pisma, wynika jednoznacznie, że pomimo posiadanej przez nich całorocznej zgody na sprzedaż w wyznaczonych punktach Starego Miasta, w okresie Jarmarku Jagiellońskiego, nie mogą prowadzić sprzedaży. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością demontażu zajmowanych przez nich stoisk i usunięciem ich na czas imprezy. W mojej ocenie, decyzja ta, krzywdzi osoby, które w legalny sposób prowadzą działalność, od lat stanowiącą ich jedyne źródło dochodu. Pozbawienie tych ludzi, możliwości sprzedaży w okresie największej cyklicznej imprezy w sercu Lublina, w poważny sposób uderzy w ich sytuację ekonomiczną, albowiem to właśnie podczas tego typu imprez uzyskują największe przychody ze sprzedaży.
W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanym przeze mnie problemem i umożliwienie osobom handlującym na obszarze Starego Miasta prowadzenia bezkolizyjnej działalności podczas Jarmarku Jagiellońskiego.
Załącznik:
Pismo osób i podmiotów popierających niniejszą inicjatywę.