O problemie plagi szczurów na Starym Mieście

W ostatnich dniach skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację dotyczącą plagi szczurów na obszarze Starego Miasta. Mam nadzieję, że moje działania na tym polu przyniosą wymierne skutki i uciążliwy problem zostanie finalnie rozwiązany.

Treść interpelacji

Interpelacja dotycząca deratyzacji w budynkach znajdujących się na obszarze Starego Miasta

W związku z mnożącymi się sygnałami o potrzebie przeprowadzenia deratyzacji na obszarze Starego Miasta, zwracam się z ponowną prośbą o niezwłoczne podjęcie kompleksowych działań w tym zakresie.
Od dłuższego czasu plaga szczurów widoczna w staromiejskich budynkach, powoduje szereg niebezpieczeństw i uciążliwości związanych ze standardem życia mieszkańców i estetyką serca Lubina. W mojej ocenie, w chwili obecnej, działania ukierunkowane na likwidację tej bolączki nie mogą koncentrować się wyłącznie na standardowym wykładaniu trutki w budynkach, lecz sięgnąć głębiej obejmując np. deratyzację instalacji kanalizacyjnych. Jednocześnie chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że na obszarze gminy Lublin, w chwili obecnej nie prowadzi się takich działań (deratyzacja kanałów), a jeśli tak, co jest tego powodem?
Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią i rozwiązanie sygnalizowanego przeze mnie problemu.