Moja interwencja w sprawie lubelskich rzemieślników

Jedną z moich ostatnich inicjatyw jest interpelacja złożona w kwestii konieczności pomocy lubelskim rzemieślnikom, w zakresie zmniejszenia wysokości czynszów zajmowanych przez nich lokali znajdujących się w zasobach gminy.
Niniejsza interpelacja wpisuje się w moje działania, mające na celu wzmacnianie lubelskich przedsiębiorców w trudnych dla nich chwilach, wygenerowanych pandemią i sytuacją ekonomiczną. Wczoraj miałem przyjemność odwiedzić jeden z takich zakładów, który nieprzerwanie istniej na mapie Lublina od 30 lat (vide fotografia).
Zróbmy wszystko, by bogata historia lubelskiego rzemiosła, trwała nadal, przy stałej i stabilnej pomocy lokalnej władzy.
Treść interpelacji:
Interpelacja dotycząca obniżenia stawek czynszów dla rzemieślników działających w lokalach należących do gminy Lublin
Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości obniżenia czynszów rzemieślnikom działającym w lokalach znajdujących się w zasobach gminy Lublin o 50% w stosunku do opłat uiszczanych przez nich w roku ubiegłym.
Sytuacja wywołana pandemią tudzież rosnącą inflacją, uderzyła w zdecydowaną większość przedsiębiorców, jednak szczególnie dotkliwie odbiła się na osobach prowadzących jednoosobową działalność rzemieślniczą, zmniejszając liczbę ich klientów i prowadzonych przez nich usług. Część z nich, wobec zaistniałych okoliczności, zmuszona została do zaprzestania działalności, inni na skutek czynników epidemiczno-ekonomicznych, rozważa taki scenariusz.
Pragnę zauważyć, że analizując sytuację tej grupy zawodowej, mamy do czynienia z zawodami ginącymi takimi jak czapkarz, kaletnik, pozłotnik, których odtworzenie w miejskim krwiobiegu, już dziś stanowi potężny problem. Jestem przekonany, że bez zastosowania gminnych działań pomocowych, część z nich niestety na trwałe zniknie z lokalnego rynku.
W związku z powyższym jednym z zasadnych rozwiązań wspomagających byłoby obniżenie stawek czynszowych o połowę w stosunku do rzemieślników, którzy od lat prowadzą swoją działalność użytkując lokale należące do zasobów gminy.
Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.

Trudności związane ze zmianami technicznymi na stronie

W związku z konfiguracją i technicznymi zmianami na mojej stronie internetowej, uprzejmie proszę o cierpliwość w zakresie standardowego i swobodnego dostępu do zawieranych przeze mnie wpisów. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że w ciągu kilku dni, wszystko powróci do normy. Za wszelkie trudności, serdecznie przepraszam. Czytaj dalej Trudności związane ze zmianami technicznymi na stronie

168 wniosków w Miejskim Programie Stypendialnym dla studentów i doktorantów

komisja.jpgRozpoczęliśmy pracę nad kolejną edycją (mojego autorskiego) Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. Podobnie jak w roku ubiegłym, mam zaszczyt kierować pracami komisji powołanej do wyłonienia zwycięzców programu. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy procedowanie nad wnioskami, rozstrzygając o spełnieniu (lub nie) przez zgłaszających wymogów formalno-prawnych. Do merytorycznej oceny zakwalifikowaliśmy 168 wniosków (85 studenckich i 83 doktoranckich). Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Lublin, maksymalna liczba stypendystów wynosi 150 osób (odpowiednio: 120 i 30). O wyróżnieniu konkretnych osób, zdecydujemy ostatecznie po szczegółowym zapoznaniu się z wnioskami, na ostatnim posiedzeniu komisji stypendialnej, przewidzianym na połowę grudnia. Jak można zaobserwować na załączonej fotografii, przed nami kawał roboty.

O szczegółach prac, informować będę cyklicznie za pośrednictwem mojego bloga.