Pytania o linię 150…

trolej.jpgNa dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin wśród szeregu zadanych przeze mnie pytań starałem się dociec jaki jest powód decyzji o likwidacji trolejbusowej linii 150? Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, bo odkąd pamiętam linia stanowi fundament lubelskiej komunikacji, od dziesięcioleci łącząc dworzec PKP z centrum Miasta i Aleją Kraśnicką. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będę mógł odnieść się to tej zadziwiającej decyzji i (o ile nie przekonają mnie argumenty Zarządu Transportu Miejskiego) wpłynąć na jej weryfikację

Jest znak na Sowińskiego

znak1.jpgPo mojej interpelacji i interwencji Rady Dzielnicy Wieniawa u zbiegu ulic: Sowińskiego i Weteranów pojawił się znak fluorescencyjny D-6, mający zwiększyć bezpieczeństwo przechodniów. W imieniu mieszkańców dziękuję serdecznie Ratuszowi za podjęcie tak szybkich działań i z niecierpliwością oczekuję dalszych kroków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w tym miejscu.

Interpelacja w sprawie remontu ulic Czwartaków i Wysockiego

W związku z zaplanowanym na rok bieżący remontem nawierzchni jezdnych na ulicach: Czwartaków i Wysockiego (zadań zgłoszonych przeze mnie we wnioskach budżetowych) zwracam się z prośbą o wzięcie pod uwagę mojej sugestii dotyczącej przeprowadzenia niniejszych prac w okresie wakacyjnym. Ulice te, usytuowane są bowiem w pobliżu miasteczka akademickiego i dwóch bardzo istotnych arterii miejskich (Al. Racławickich i ul. Sowińskiego), przez co generują intensywny ruch kołowy. Zjawisko to potęgują ponadto samochody, którymi rodzice przywożą swoje dzieci do znajdującej się na ulicy Czwartaków Szkoły Podstawowej nr 6.

Oczywistym jest, że w miesiącach wakacyjnych, gdy zamknięte są uczelnie i palcówki oświatowe, a część osób udaje się na urlopy, trudności spowodowane wyłączeniem tych ulic z ruchu, będą nieporównywalnie mniejsze, stąd zasadnym byłoby wykonanie tych prac w miesiącach lipiec-sierpień.

Jednocześnie w kwestii ulicy Wysockiego, uprzejmie proszę o uwzględnienie podczas prowadzonych prac, likwidacji problemu gromadzącej się wody opadowej na wysokości posesji nr.8, wynikającego najprawdopodobniej z wadliwego remontu ulicy przed laty.

O remoncie Czwartaków i Wysockiego

remont-drogi1.jpgPodobnie, jak w sprawie ulicy Głowackiego, w dniu dzisiejszym, skieruję do Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie remontu ulic: Wysockiego i Czwartaków. Obie arterie znalazły się w złożonych przeze mnie wnioskach budżetowych i obie zostały skierowane do realizacji. Każdy kto zna ten obszar wie, że ze względu na ogromny ruch kołowy na tym odcinku, spowodowany bliskością miasteczka akademickeigo, placówki oświatowej i kilku głównych miejskich ulic (Sowińskiego, Al. Racławieckie) prace remontowe mogą odbywać się tam wyłącznie w okresie wakacyjnym. W innym przypadku południowa część Wieniawy zostanie po prostu sparaliżowana.

W związku z powyższym dzisiejsza interpelacja, której treść w godzinach wieczornych znajdzie się w widniejącej na mojej stronie zakładce „radny Lublina”, ma za zadanie naświetlić ten problem i kompleksowo go rozwiązać.

W Poranku z Panoramą o miejskim nazewnictwie

lublin.jpegW dniu dzisiejszym wziąłem udział w programie „Poranek z Panoramą” emitowanym w paśmie telewizji regionalnej. Sympatyczna rozmowa dotyczyła aspektu nazewnictwa miejskich ulic, przypomnę bowiem, że zespół ds nazewnictwa (którego jestem członkiem) przedstawił propozycję nadania nazw ulicom położonym w pobliżu ulicy Poligonowej. Ich patronami, jeśli tak zdecyduje Rada Miasta, mają być: Hanka Ordonówna, Jacek Kaczmarski, Czesław Niemen, Marek Grechuta i Jan Machulski. W mojej ocenie, to bardzo dobry wybór, zwłaszcza, że wszystkie osoby łączy pierwiastek artystyczny, a żadna z nich nie budzi jakiejkolwiek kontrowersji.

Interpelacja w sprawie ulicy Głowackiego

remont-drogi.jpgZgodnie z zapowiedzią, w tym tygodniu złożyłem interpelację w sprawie terminu wykonania zadania pod nazwą „remont ulicy Głowackiego”. To jeden z moich kluczowych wniosków, jakie zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie. Po kompleksowym remoncie chodników wzdłuż tej ulicy, pora na wymianę nawierzchni jezdnej.

Treść interpelacji umieszczam w linku:  http://marcinnowak.pl/?p=3121

Interpelacja w sparwie remontu ulicy Głowackiego

W związku z uwzględnieniem w tegorocznym budżecie Miasta Lublin mojego wniosku o wykonanie kompleksowego remontu ulicy Głowackiego (na odcinku: Aleje Racławickie- ulica Popiełuszki) proszę o przedstawienie planowanego terminu rozpoczęcia tych prac. Jednocześnie w związku z tym, iż remont nawierzchni jezdnej prawdopodobnie wiązać się będzie z całkowitym zamknięciem ruchu kołowego na tym odcinku, proponuję, by na okres realizacji zadania, wybrać miesiące wakacyjne, a więc najmniej uciążliwe dla mieszkańców tudzież kierowców poruszających się tą arterią.

Kończąc niniejszą interpelację, uprzejmie proszę również o skuteczne poinformowanie mieszkańców ulicy Głowackiego oraz uliczek sąsiadujących z nią o planowanym terminie wykonania zadania i utrudnieniami z nim związanymi.

Budżet Obywatelski- rusza trzecia odsłona

bo.JPGTrwają przygotowania do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego, czyli programu, w którym mieszkańcy Lublina decydują o kształcie i rozwoju miasta. To jedna z najważniejszych od lat inicjatyw, pobudzających aktywność lokalnej społeczności w zakresie  uczestnictwa w życiu publicznym, procesach inwestycyjnych, a przede wszystkim w tworzeniu tego, co zdaniem ludzi jest najbardziej potrzebne. 30 tysięcy głosów oddanych w każdej z kolejnych edycji, świadczy, nie tylko, o ogromnym zainteresowaniu programem, lecz przede wszystkim o zaangażowaniu lublinian w los ich miasta i budowę społeczeństwa obywatelskiego.

A swoją drogą, po pierwszej edycji, postulowałem zwiększenie środków na realizację projektu (vide interpelacja z 13 października 2014 r.) http://marcinnowak.pl/?p=2662 Jestem przekonany, że tak powinno stać się również w tegorocznej edycji. Budujmy społeczeństwo obywatelskie.

O remoncie ulicy Głowackiego

kopacz.jpgWśród tegorocznych inwestycji drogowych, będących pokłosiem złożonych przeze mnie wniosków budżetowych, znalazł się remont ulicy Głowackiego. Zabiegałem o to od lat, starając się etapować zadania na tej ulicy, od remontu chodników począwszy, aż do finalnego zakończenia prac związanych z wymianą nawierzchni jezdnej. Z uwagi na kierowane do mnie liczne pytania dotyczące terminu rozpoczęcia prac w tym zakresie i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu kołowym, złożę do Pana Prezydenta interpelację celem zdobycia szczegółowej wiedzy. Po otrzymanych wyjaśnieniach, poinformuję wszystkich zainteresowanych czego i kiedy mogą się spodziewać.

O Firlejowskiej raz jeszcze

remonty.jpgZgodnie z zapowiedzią, w dniu wczorajszym (przy wsparciu radnego Zdzisława Drozda) wystąpiłem do Pana Prezydenta z interpelacją dotyczącą konieczności przeprowadzenia kompleksowego remontu ulicy Firlejowskiej i umieszczenia niniejszej pozycji w tegorocznym budżecie. http://marcinnowak.pl/?p=3114  Nie chodzi tu, jak nadmieniłem we wczorajszym wpisie blogowym tudzież piśmie złożonym w Urzędzie Miasta Lublin, wyłącznie o obietnice złożone mieszkańcom (te oczywiście są najważniejsze) lecz również o zbliżające się do końca sztywne terminy rozpoczęcia prac remontowych. Brak działań w tym zakresie spowoduje „wyrzucenie w błoto” dotychczas wyłożonych na ten cel środków finansowych z tytułu sporządzenia dokumentacji projektowej i de facto pogrzebie ważną dla lokalnej społeczności inwestycję.

Głęboko wierzę że tak się nie stanie. Z niecierpliwością oczekuję zatem odpowiedzi na moją interpelację i rychłe rozpoczęcie zadania.