Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w związku z tym chciałbym poruszyć niniejszy temat od strony samorządu i wystąpić do Pana Prezydenta o dodatkowe środki w budżecie na ten cel.
Od lat Miasto Lublin wzorowo prowadzi działalność w tym zakresie, wdrażając szerokie programy profilaktyczne i edukacyjne. Zdarzenia ostatnich lat (m.in. pandemia, czy wojna na Ukrainie), uzmysłowiły nam jednak, że skala problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi u dzieci rośnie lawinowo. Jednym z kluczowych problemów jest depresja, która prowadzić może do szeregu dramatycznych zdarzeń i nieodwracalnych skutków.
Widząc skalę problemu, chciałbym wystąpić o dodatkowe środki budżetowe na bezpośrednią walkę z tą bolączką, co poruszę w najbliższej interpelacji, a także wniosku, który złożę jak członek Komisji Zdrowia. Jestem przekonany, że dodatkowe wsparcie w tym zakresie na polu profilaktycznym i edukacyjnym, przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci.
Szczegóły opiszę w jednym z kolejnych postów, załączając również stosowną interpelację dotyczącą problemu.

Wkrótce kolejna odsłona Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów

W związku z początkiem nowego roku akademickiego, wszystkim studentom, pragnę przypomnieć o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Miasta Lublin, w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów.
Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, który do końca października przyjmować będzie wnioski stypendialne za rok akademicki 2021/22.
Więcej uwagi poświęcę temu tematowi w jednym z najbliższych wpisów blogowych.

O problemie plagi szczurów na Starym Mieście

W ostatnich dniach skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację dotyczącą plagi szczurów na obszarze Starego Miasta. Mam nadzieję, że moje działania na tym polu przyniosą wymierne skutki i uciążliwy problem zostanie finalnie rozwiązany.

Treść interpelacji

Interpelacja dotycząca deratyzacji w budynkach znajdujących się na obszarze Starego Miasta

W związku z mnożącymi się sygnałami o potrzebie przeprowadzenia deratyzacji na obszarze Starego Miasta, zwracam się z ponowną prośbą o niezwłoczne podjęcie kompleksowych działań w tym zakresie.
Od dłuższego czasu plaga szczurów widoczna w staromiejskich budynkach, powoduje szereg niebezpieczeństw i uciążliwości związanych ze standardem życia mieszkańców i estetyką serca Lubina. W mojej ocenie, w chwili obecnej, działania ukierunkowane na likwidację tej bolączki nie mogą koncentrować się wyłącznie na standardowym wykładaniu trutki w budynkach, lecz sięgnąć głębiej obejmując np. deratyzację instalacji kanalizacyjnych. Jednocześnie chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że na obszarze gminy Lublin, w chwili obecnej nie prowadzi się takich działań (deratyzacja kanałów), a jeśli tak, co jest tego powodem?
Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią i rozwiązanie sygnalizowanego przeze mnie problemu.

Początek roku szkolnego z „Przyjazną zebrą”

Początek roku szkolnego, to najlepszy moment, by przypomnieć o bezpieczeństwie naszych dzieci w drodze do placówek oświatowych. Już tradycyjnie czynię to za pośrednictwem mojego autorskiego projektu „Przyjazna zebra”, który po okresie wakacyjnym powraca do lubelskich szkół i przedszkoli.
A przy okazji wszystkim uczniom (zwłaszcza z lubelskich placówek oświatowych) życzę wspaniałego nowego roku szkolnego, rodzicom wszelkiej radości ze swoich pociech, a kadrze nauczycielskiej satysfakcji z osiągniętych wyników edukacyjnych.

O konieczności pomocy zawodom ginącym

Czapkarz, introligator, garncarz, kaflarz, to tylko kilka przykładów tzw. zawodów ginących. Ich ratowanie jest powinnością gminy, w której parający się nimi rzemieślnicy, prowadzą swoją działalność.
Przed kilkoma miesiącami skierowałem interpelację dotyczącą tych zawodów, prosząc o obniżkę czynszów w zajmowanych przez nich lokalach komunalnych.
Dziś wracam do tematu, mając nadzieję, że wobec coraz trudniejszej sytuacji ludzi wykonujących tę profesję, uda mi się osiągnąć zamierzony cel.
Moje działania wzmocnię kolejną interpelacją, która jutro zostanie złożona w lubelskim Ratuszu
Wczesnym popołudniem miałem przyjemność odwiedzić jeden z takich zakładów, który nieprzerwanie istnieje na mapie Lublina od 30 lat.
Zróbmy wszystko, by bogata historia lubelskiego rzemiosła, trwała nadal, przy stałej i stabilnej pomocy lokalnej władzy.

Moja interwencja w sprawie sprzedawców ze Starego Miasta

Wczoraj skierowałem na ręce Pana Prezydenta kolejną interpelację, tym razem dotyczącą sytuacji osób handlujących na obszarze Starego Miasta. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, otrzymali oni informację, o konieczności demontażu swoich stylowych straganów, na czas Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja). Osobiście sceptycznie oceniając taką decyzję, sprawę szczegółowo przedstawiam w treści wspomnianej interpelacji, licząc na pozytywne rozwiązanie problemu.


Interpelacja dotycząca handlu na Starym Mieście w okresie Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja)


W związku z zaplanowanym w dniach 19-21 sierpnia Jarmarkiem Jagiellońskim (Festiwalem Re:tradycje) zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu kupców i handlowców posiadających stałe punkty sprzedaży na obszarze Starego Miasta. Z otrzymanego przez nich pisma, wynika jednoznacznie, że pomimo posiadanej przez nich całorocznej zgody na sprzedaż w wyznaczonych punktach Starego Miasta, w okresie Jarmarku Jagiellońskiego, nie mogą prowadzić sprzedaży. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością demontażu zajmowanych przez nich stoisk i usunięciem ich na czas imprezy. W mojej ocenie, decyzja ta, krzywdzi osoby, które w legalny sposób prowadzą działalność, od lat stanowiącą ich jedyne źródło dochodu. Pozbawienie tych ludzi, możliwości sprzedaży w okresie największej cyklicznej imprezy w sercu Lublina, w poważny sposób uderzy w ich sytuację ekonomiczną, albowiem to właśnie podczas tego typu imprez uzyskują największe przychody ze sprzedaży.
W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanym przeze mnie problemem i umożliwienie osobom handlującym na obszarze Starego Miasta prowadzenia bezkolizyjnej działalności podczas Jarmarku Jagiellońskiego.
Załącznik:
Pismo osób i podmiotów popierających niniejszą inicjatywę.

Dziś sesja absolutoryjna

Przed nami jedna z najważniejszych tegorocznych sesji Rady Miasta Lublin. Dziś lokalne ciało uchwałodawcze procedować będzie uchwałę absolutoryjną dla Prezydenta Lublina a także wotum zaufania dla sprawowanego przez Niego urzędu. Oczywiście rozkład sił w Radzie Miasta jasno wskazuje na wynik głosowania, jednak z pewnością czeka nas długa, wyczerpująca i zapewne także burzliwa dyskusja.

O Trybunale Koronnym raz jeszcze

Kompleksowy remont Trybunału Koronnego, obejmujący między innym montaż windy i lepsze dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych- to pozytywna odpowiedź, jaką właśnie otrzymałem z Ratusza na moją interpelację.
Oprócz sygnalizowanych przeze mnie koniecznych prac adaptacyjnych, Prezydent planuje również utworzenie dodatkowej sali ślubów i renowację elewacji budynku.
W imieniu społeczności Lublina i własnym dziękuję.