Trybunał Koronny z lepszym dostępem dla niepełnosprawnych

Jedną z ostatnich interpelacji, skierowanych do Pana Prezydenta, poświęciłem kwestii lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że wskazane przeze mnie aspekty, znajdą odbicie w działaniach Ratusza, co przyczyni się do rozwiązania kilku sygnalizowanych mi bolączek.

Treść interpelacji:

Interpelacja dotycząca lepszego dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

W związku z kierowanymi do mnie uwagami dotyczącymi konieczności lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o rozważenie podjęcia następujących działań:
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, zaś do czasu wykonania tego zadania (lub w przypadku ograniczeń budowlano-konserwatorskich) stałego udostępnienia wejściowych drzwi bocznych
Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiający im wjazd na piętro budynku
Zainstalowanie w budynku czytników dla osób niewidomych
Jednocześnie, w związku z propagowaną przeze mnie od lat aktywnością dotyczącą montażu defibrylatorów w miejskich budynkach użyteczności publicznej, dziękując za dotychczasowe działania na tym polu, sygnalizuję potrzebę umieszczenia takiego urządzenia w gmachu Trybunału Koronnego.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie problemami.

Witaj Majowa Jutrzenko

Dziś Narodowe Święto Trzeciego Maja, upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Konstytucji USA) ustawy zasadniczej. W związku z tym, w ramach uroczystej sesji Rady Miasta Lublin oraz towarzyszących jej uroczystościom, mamy zaszczyt świętować historyczne znaczenie i przyszłościowe przesłanie tego niezwykłego dokumentu.

Wesołego Alleluja

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, życzę Wam z całego serca, wszystkiego co najpiękniejsze, zdrowia, radości, pomyślności oraz odpoczynku od codziennych problemów w rodzinnym gronie.
Wesołego Alleluja.

Zwycięstwo Lublinianki i szansa na awans

Wczorajsze zwycięstwo Lublinianki z Powiślakiem Końskowola (4:0) na początek rundy rewanżowej rozgrywek IV ligi, odniesione skądinąd w niezłym stylu, pozwala z optymizmem patrzeć na drugą część sezonu. Jako wierny kibic najstarszego i jednego z najbardziej zasłużonych klubów z Lubelszczyzny, jestem przekonany, że tegoroczny awans do wyższej klasy rozgrywkowej jest w zasięgu naszych możliwości.

Moje działania w sprawie pomocy Narodowi Ukraińskiemu

Wszyscy bardzo przeżywamy dramatyczną sytuację, jaka rozgrywa się na Ukrainie i wszyscy staramy się pomóc, tak jak potrafimy najlepiej. W związku z tym, napisałem właśnie interpelację, która jutro znajdzie się na biurku Pana Prezydenta Lublina, i która (przy jej pozytywnym przyjęciu) wzbogaci szereg działań pomocowych podjętych przez Urząd Miasta Lublin i jej włodarza.

Interpelacja dotycząca dodatkowej pomocy ze strony gminy Lublin dla uciekinierów z Ukrainy i osób udzielającym im zakwaterowania

W związku z dramatycznymi wydarzeniami, jakie rozgrywają się na Ukrainie w wyniku agresji armii rosyjskiej, skutkiem czego jest masowy exodus mieszkańców tego państwa na terytorium Polski (w tym także gminy Lublin), dziękując Panu Prezydentowi za wachlarz podjętych działań pomocowych, zwracam się z prośbą o uzupełnienie ich o następujące elementy:
Zwolnienia z opłat w miesiącu marcu i kwietniu osób użytkujących lokale należące do gminy Lublin (komunalne i komercyjne), które zdecydowały się bezpłatnie przyjąć pod swój dach uciekinierów z Ukrainy.
Zwolnienie z opłat za przejazdy środkami transportu miejskiego osób obywatelstwa ukraińskiego w miesiącu marcu i kwietniu.
Uruchomienie bezpłatnych porad prawnych w Ratuszu dla obywateli Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny.
W zaistniałej dramatycznej sytuacji jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc wszystkim osobom dotkniętym wojenną hekatombą, w czym zarówno Urząd Miasta Lublin jak i lokalna społeczność zawsze stawały na wysokości zadania.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie kwestiami.

O potrzebie zwiększenia terminów deratyzacji

Narastająca plaga szczurów na obszarze Lublina i liczne interwencje w przedmiotowej sprawie, skłoniły mnie do złożenia stosownej interpelacji. Jej treść umieszczam poniżej.

Interpelacja dotycząca zwiększenia liczby obligatoryjnych deratyzacji na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta

W związku z narastającą plagą szczurów na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta, co wskazywane jest, zarówno przez mieszkańców tych dzielnic, jak i jednostki pomocnicze samorządu, zwracam się z prośbą o korektę w zakresie obowiązującej uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin” w tej kwestii.
W mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do niniejszej uchwały dwóch dodatkowych obligatoryjnych termonów deratyzacji. Obowiązujący dotychczasowy zapis powoduje bowiem, że odpowiedzialni za deratyzację właściciele posesji, zgodnie z obowiązującym prawem, czynią to jedynie dwa razy w roku. Tymczasem obecna sytuacja, wymaga intensyfikacji działań na tym polu, szczególnie w aspekcie zwiększenia częstotliwości deratyzacji w oparciu o 4 terminy (I styczeń-marzec, II kwiecień- czerwiec, III lipiec-wrzesień, IV październik grudzień).
Jednocześnie zwracam się z prośbą o wyczulenie podległych Panu Prezydentowi służb urzędniczo-porządkowych, o zwiększenie działań w zakresie kontroli prawidłowego przebiegu procesów deratyzacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią, która szczegółowo i bardzo merytorycznie przedstawiona została w piśmie skierowanym do Pana Prezydenta przez Radę i Zarząd Dzielnicy Stare Miasto.

Święty Walenty patron chorych na Epilepsję

Jak powszechnie wiadomo 14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych. Przy tej okazji pamiętajmy, że Święty Walenty, to patron również, a może przede wszystkim, chorych na epilepsję. Przy tej okazji od lat z Panią Prezes Barbarą Lisek i członkami Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę „Drgawka”, prowadzimy akcję dla mieszkańców Lublina. Rozdając ulotki i kolorowe gadżety informujemy, czym jest padaczka, jak przeciwdziałać wykluczeniu osób dotkniętych tą chorobą, jak reagować na ataki epileptyczne.
Niestety w tym roku w związku z pandemią, akcja została przesunięta na maj, niemniej mam nadzieję, że niniejszym wpisem blogowym w symboliczny sposób przypomnę o tej niezwykle ważnej dla mnie kwestii.

O hali gimnastycznej przy I LO im. Stanisława Staszica

Spośród zadań, które zaplanowałem zrealizować w bieżącej kadencji, największą satysfakcję przynosi mi budowa hali gimnastycznej przy I LO im. Stanisława Staszica. Mam nadzieję, a wiele na to wskazuje, że kolejny rok szkolny, stanie się dla społeczności popularnego „Stasia”, ukoronowaniem wieloletnich starań, w zakresie budowy takiego obiektu. W przyszłym tygodniu zamierzam odwiedzić tę placówkę, zaś o zaawansowaniu prac budowlanych, poinformuję za pośrednictwem mojego bloga.

Wspierając lubelską branżę gastronomiczną

Wspierając lubelskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej, pozwoliłem sobie skierować na ręce Pana Prezydenta interpelację dotyczącą działań pomocowych związanych z funkcjonowaniem ogródków gastronomicznych. Co prawda do rozpoczęcia sezonu „ogródkowego” zostało jeszcze sporo czasu, a pandemicznych konsekwencji i ewentualnych restrykcji tudzież konsekwencji z nią związanych dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak jestem przekonany, że rozmowy w tej sprawie powinny odbyć się już na tym etapie. Uzasadnienie moich działań znajduje się w treści poniższej interpelacji.

Interpelacja dotycząca opłat za ogródki gastronomiczne w sezonie 2022

W związku ze zbliżającym się nowym sezonem otwarcia ogródków gastronomicznych uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zastosowania ulg dla przedstawicieli branży gastronomicznej działających w tym obszarze. Jestem przekonany, że do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiotowej kwestii właściwym rozwiązaniem byłoby spotkanie z przedstawicielami tej branży i wysłuchanie ich racji, co miało wszak miejsce w roku ubiegłym. Ostatnie, przyjęte przez Radę Miasta regulacje w przedmiotowej sprawie, przyniosły istotną pomoc dla lubelskich restauratorów, zmniejszając opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego do 1 gr (słownie jednego grosza) za m². Oczywiście, w chwili obecnej ciężko wyrokować, jak sytuacja pandemiczna przełoży się na branżę gastronomiczną w najbliższych miesiącach, jednak w mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby ustalenie pewnych hipotetycznych, opcjonalnych rozwiązań, w zależności od rozwoju sytuacji. Z całą pewnością dałoby to poczucie dużego komfortu restauratorom, którzy od blisko dwóch lat, zmagają się, zarówno z problemami związanymi z pandemią, jak i nakładanymi na nich ustawicznymi ograniczeniami i restrykcjami.
Gmina Lublin w osobie Pana Prezydenta i Rady Miasta wykazała w ubiegłym roku, że los lubelskich restauratorów nie jest nam obcy, jestem zatem przekonany, że w roku bieżącym po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami branży gastronomicznej, uda nam się wdrożyć w życie kolejne działania pomocowe.
W związku z powyższym proszę o pochylenie się nad niniejszym problemem i umożliwienie mi zainicjowania spotkania w tym zakresie z przedstawicielami lubelskich restauratorów.

Stypendia dla studentów i doktorantów

25 studentów i 21 doktorantów zostało beneficjentami bieżącej edycji Miejskiego Programu Stypendialnego, który przed laty opracowałem i wprowadziłem w miejski krwiobieg. To kolejny etap wzmacniania pierwiastka akademickiego Lublina, stanowiącego jeden z filarów miasta. Wszystkim tegorocznym laureatom, gratuluję z całego serca. Do zobaczenia na uroczystej gali.