Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema, o co zabiegałem w ubiegłorocznych wnioskach budżetowych. Niniejsza inwestycja, zapisana w tegorocznym budżecie, stanowi zamknięcie kompleksowego remontu chodników i arterii jezdnych na obszarze południowej części Wieniawy, stąd też jej wykonanie stanowi dla mieszkańców dzielnicy bardzo ważny element całokształtu prac. Zważywszy na trwający okres wakacyjny i zminimalizowany w związku z tym ruch kołowy w pobliżu miasteczka akademickiego, zasadnym byłoby rozpoczęcie zadania przed końcem sierpnia.

Uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedź na niniejszą kwestię i priorytetowe wykonanie prac remontowych na ulicy Bema.