Komisja do spraw stypendiów dla studentów i doktorantów, powołana

Kiedy przed kilkunastoma laty, wpadłem na pomysł stworzenia w Lublinie Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów, wiedziałem, że w ten sposób dokładam kolejny niezwykle ważny element w budowie akademickiego filaru „Koziego Grodu”.
Cieszę się, że od lat z powodzeniem realizujemy ten program, jako element składowy miejskiego budżetu, a także z tego, że po raz kolejny Rada Miasta Lublin wyznaczyła mnie jako jednego ze swoich reprezentantów do pracy nad tegorocznymi stypendiami.

Pierwsza dyskusja o przyszłorocznym budżecie

Przed nami sesja Rady Miasta Lublin, na której będzie miało miejsce pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Nie mam wątpliwości, że od czasu, gdy piastuję funkcję publiczną w lubelskim samorządzie, to najtrudniejszy budżet. Rządowe zmiany w systemie podatkowym obniżające dochody z PIT o 300 milionów złotych, niestety destrukcyjnie wpłyną na zakres inwestycyjno- zadaniowy Lublina. Przed nami zatem niezwykle trudny rok, który będziemy musieli przetrwać bez wyraźniej pomocy ze strony rządu, co niestety ograniczy zakres naszej aktywności na polu realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z naszych flagowych inwestycji i obietnic złożonych lokalnej społeczności, o czym bardziej szczegółowo napiszę w kolejnym wpisie blogowym.

Wspominając Mistrza

Dokładnie dziś, mija 48 rocznica zdobycia przez polski zespół siatkarzy pierwszego w historii tej dyscypliny mistrzostwa świata.
Do wywalczenia złotych medali w ogromnej mierze przyczynił się, rozpoczynający wówczas swoją wielką międzynarodową karierę Tomasz Wójtowicz.
Myślę, że rocznica historycznego triumfu Biało-Czerwonych, to właściwy moment by w sposób szczególny wspomnieć Wielkiego Mistrza, którego już niestety nie ma pośród nas.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w związku z tym chciałbym poruszyć niniejszy temat od strony samorządu i wystąpić do Pana Prezydenta o dodatkowe środki w budżecie na ten cel.
Od lat Miasto Lublin wzorowo prowadzi działalność w tym zakresie, wdrażając szerokie programy profilaktyczne i edukacyjne. Zdarzenia ostatnich lat (m.in. pandemia, czy wojna na Ukrainie), uzmysłowiły nam jednak, że skala problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi u dzieci rośnie lawinowo. Jednym z kluczowych problemów jest depresja, która prowadzić może do szeregu dramatycznych zdarzeń i nieodwracalnych skutków.
Widząc skalę problemu, chciałbym wystąpić o dodatkowe środki budżetowe na bezpośrednią walkę z tą bolączką, co poruszę w najbliższej interpelacji, a także wniosku, który złożę jak członek Komisji Zdrowia. Jestem przekonany, że dodatkowe wsparcie w tym zakresie na polu profilaktycznym i edukacyjnym, przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci.
Szczegóły opiszę w jednym z kolejnych postów, załączając również stosowną interpelację dotyczącą problemu.

Wkrótce kolejna odsłona Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów

W związku z początkiem nowego roku akademickiego, wszystkim studentom, pragnę przypomnieć o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Miasta Lublin, w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów.
Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, który do końca października przyjmować będzie wnioski stypendialne za rok akademicki 2021/22.
Więcej uwagi poświęcę temu tematowi w jednym z najbliższych wpisów blogowych.

O problemie plagi szczurów na Starym Mieście

W ostatnich dniach skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację dotyczącą plagi szczurów na obszarze Starego Miasta. Mam nadzieję, że moje działania na tym polu przyniosą wymierne skutki i uciążliwy problem zostanie finalnie rozwiązany.

Treść interpelacji

Interpelacja dotycząca deratyzacji w budynkach znajdujących się na obszarze Starego Miasta

W związku z mnożącymi się sygnałami o potrzebie przeprowadzenia deratyzacji na obszarze Starego Miasta, zwracam się z ponowną prośbą o niezwłoczne podjęcie kompleksowych działań w tym zakresie.
Od dłuższego czasu plaga szczurów widoczna w staromiejskich budynkach, powoduje szereg niebezpieczeństw i uciążliwości związanych ze standardem życia mieszkańców i estetyką serca Lubina. W mojej ocenie, w chwili obecnej, działania ukierunkowane na likwidację tej bolączki nie mogą koncentrować się wyłącznie na standardowym wykładaniu trutki w budynkach, lecz sięgnąć głębiej obejmując np. deratyzację instalacji kanalizacyjnych. Jednocześnie chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że na obszarze gminy Lublin, w chwili obecnej nie prowadzi się takich działań (deratyzacja kanałów), a jeśli tak, co jest tego powodem?
Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią i rozwiązanie sygnalizowanego przeze mnie problemu.

Początek roku szkolnego z „Przyjazną zebrą”

Początek roku szkolnego, to najlepszy moment, by przypomnieć o bezpieczeństwie naszych dzieci w drodze do placówek oświatowych. Już tradycyjnie czynię to za pośrednictwem mojego autorskiego projektu „Przyjazna zebra”, który po okresie wakacyjnym powraca do lubelskich szkół i przedszkoli.
A przy okazji wszystkim uczniom (zwłaszcza z lubelskich placówek oświatowych) życzę wspaniałego nowego roku szkolnego, rodzicom wszelkiej radości ze swoich pociech, a kadrze nauczycielskiej satysfakcji z osiągniętych wyników edukacyjnych.

O konieczności pomocy zawodom ginącym

Czapkarz, introligator, garncarz, kaflarz, to tylko kilka przykładów tzw. zawodów ginących. Ich ratowanie jest powinnością gminy, w której parający się nimi rzemieślnicy, prowadzą swoją działalność.
Przed kilkoma miesiącami skierowałem interpelację dotyczącą tych zawodów, prosząc o obniżkę czynszów w zajmowanych przez nich lokalach komunalnych.
Dziś wracam do tematu, mając nadzieję, że wobec coraz trudniejszej sytuacji ludzi wykonujących tę profesję, uda mi się osiągnąć zamierzony cel.
Moje działania wzmocnię kolejną interpelacją, która jutro zostanie złożona w lubelskim Ratuszu
Wczesnym popołudniem miałem przyjemność odwiedzić jeden z takich zakładów, który nieprzerwanie istnieje na mapie Lublina od 30 lat.
Zróbmy wszystko, by bogata historia lubelskiego rzemiosła, trwała nadal, przy stałej i stabilnej pomocy lokalnej władzy.