Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej

Cztery lata temu, wraz z kilkoma radnymi, zaproponowałem nazwę dla Portu Lotniczego Lublin. Mój ówczesny pomysł, ogniskował się wokół historycznej i w mojej ocenie niekontrowersyjnej propozycji nazwy- Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej.❤✈️❤
Minęło sporo czasu, a pomysł, pomimo ogólnej życzliwości i akceptacji, nie doczekał się realizacji. Co więcej, przez ten czas, nasz wspaniały Port Lotniczy jest wciąż „bezimienny”.
W związku z tym, tytułem przypomnienia, skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w tej sprawie, licząc, że tym razem temat uda się pozytywnie zakończyć.

Treść interpelacji:
Interpelacja w sprawie nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lublin imienia „Unii Lubelskiej”

Przed czterema laty, wraz z grupą radnych, poruszyliśmy w przestrzeni publicznej temat nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lubin im. Unii Lubelskiej, jednak pomimo życzliwego przyjęcia tego pomysłu, do chwili obecnej nie doczekałem się żadnej konstruktywnej informacji, co do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Pragnę przypomnieć jednocześnie, że w chwili składania propozycji obchodziliśmy uroczystość 450 rocznicy tego wydarzenia, co dodatkowo wzmacniało jego rangę i międzynarodowe znaczenie.
Jestem przekonany, że również dziś, nadanie lotnisku imienia Unii Lubelskiej byłoby właściwym krokiem w kierunku uwypuklania doniosłości tego wydarzenia, historycznego znaczenia naszego miasta, a także popularyzowania idei wzajemnej współpracy, poszanowania i integracji we współczesnej Europie.
Jednocześnie jestem przekonany, że dzięki tej decyzji wciąż „bezimienny” Port Lotniczy otrzymałby w końcu nazwę godną swojego miejsca geograficznego, łącząc lublinian w ocenie naszej historii.
Proszę o ponowne podjęcie tego tematu i priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.

Pierwsze posiedzenia rad dzielnic

Rady dzielnic zaczęły pracę. W poniedziałkowe popołudnie miałem przyjemność prowadzić  posiedzenia dwóch z nich: Bronowice i Czechów Północny.
Zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach, kontynuować będę te obowiązki, pomagając przedstawicielom jednostek pomocniczych naszego samorządu w rozpoczęciu pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Gratuluję, a życząc powodzenia w sprawowaniu mandatu, deklaruję współpracę na polu samorządowym.

Spotkania z nowo wybranymi radami dzielnic

Przed nami pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad dzielnic, które w sporej części będę miał zaszczyt prowadzić. Od poniedziałku (20.03.) do piątku (31.03) spotkam się zatem z przedstawicielami jednostek pomocniczych następujących dzielnic: Bronowice, Czechów Północny, Czuby Północne, Dziesiąta, Głusk, Kalinowszczyzna, Kośminek, Sławin, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa.
Powodzenia.

Słońce nad Lublinianką

Jedną z kluczowych kwestii, która przyświeca mojej aktywności w lokalnym życiu publicznym jest walka o przyszłość Lublinianki. Będąc dumny z przynależności do rodziny klubu z Wieniawy, cieszę się że wychodzimy na prostą. Na stanowisko Prezesa powrócił Pan Andrzej Posłajko (gratuluję), są nowi członkowie rady nadzorczej, sprawy własnościowe wracają na właściwe tory. Jest także duża przychylność ze strony Pana Zbigniew Bartnik Prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Pana Marka Spuza vel Szposa Prezesa MOSiR oraz jego zastępcy Pana Krzysztof Komorski i oczywiście władz miasta. Obecnie wiemy także, że duma Lublina przystąpi do rundy rewanżowej w III lidze, a dziś odbędzie się pierwszy trening z Mirosław Kosowski w roli nowego trenera. Dziękuję wszystkim pozostałym którzy wspierają naszą Lubliniankę, dzięki temu jestem przekonany, że uratujemy najstarszy i jeden z najbardziej zasłużonych klubów Lubelszczyzny.
A osobne podziękowanie kieruję do Pana Zbigniewa Jakubasa oraz chłopaków ze Stowarzyszenia Niezłomni.
Wielkie dzięki Panowie.

O programie stypendialnym dla studentów i doktorantów

Dziś ostatnie posiedzenie zespołu rozpatrującego wnioski złożone w ramach mojego autorskiego Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. W tym roku o środki z budżetu Lublina aplikowało ponad 100 studentów i ponad 30 doktorantów, spośród których wyłonieni zostaną beneficjenci bieżącej edycji. Wzmacniamy pierwiastek akademicki Lublina.

Kalendarze „Przyjaznej zebry” czekają

Z radością zawiadamiam, że są już kalendarze „Przyjaznej zebry” wydawane w ramach mojej autorskiej akcji pod tym samym tytułem. To początek kolejnej edycji programu, miejmy nadzieję, niezakłócanego już żadnymi nieprzewidzianymi ograniczeniami i restrykcjami zewnętrznymi. Zainteresowanych otrzymaniem kalendarzy proszę o kontakt mailowy pod adresem mnowak@lublin.eu.

Komisja do spraw stypendiów dla studentów i doktorantów, powołana

Kiedy przed kilkunastoma laty, wpadłem na pomysł stworzenia w Lublinie Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów, wiedziałem, że w ten sposób dokładam kolejny niezwykle ważny element w budowie akademickiego filaru „Koziego Grodu”.
Cieszę się, że od lat z powodzeniem realizujemy ten program, jako element składowy miejskiego budżetu, a także z tego, że po raz kolejny Rada Miasta Lublin wyznaczyła mnie jako jednego ze swoich reprezentantów do pracy nad tegorocznymi stypendiami.

Pierwsza dyskusja o przyszłorocznym budżecie

Przed nami sesja Rady Miasta Lublin, na której będzie miało miejsce pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Nie mam wątpliwości, że od czasu, gdy piastuję funkcję publiczną w lubelskim samorządzie, to najtrudniejszy budżet. Rządowe zmiany w systemie podatkowym obniżające dochody z PIT o 300 milionów złotych, niestety destrukcyjnie wpłyną na zakres inwestycyjno- zadaniowy Lublina. Przed nami zatem niezwykle trudny rok, który będziemy musieli przetrwać bez wyraźniej pomocy ze strony rządu, co niestety ograniczy zakres naszej aktywności na polu realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z naszych flagowych inwestycji i obietnic złożonych lokalnej społeczności, o czym bardziej szczegółowo napiszę w kolejnym wpisie blogowym.

Wspominając Mistrza

Dokładnie dziś, mija 48 rocznica zdobycia przez polski zespół siatkarzy pierwszego w historii tej dyscypliny mistrzostwa świata.
Do wywalczenia złotych medali w ogromnej mierze przyczynił się, rozpoczynający wówczas swoją wielką międzynarodową karierę Tomasz Wójtowicz.
Myślę, że rocznica historycznego triumfu Biało-Czerwonych, to właściwy moment by w sposób szczególny wspomnieć Wielkiego Mistrza, którego już niestety nie ma pośród nas.