Interpelacja w sprawie likwidacji linii trolejbusowej numer 150

W związku z docierającymi do mnie informacjami o planowanej likwidacji przez Zarząd Transportu Miejskiego linii trolejbusowej numer 150, zwracam się z prośbą o podanie przyszyn planowanej zmiany w rozkładzie jazdy lokalnego taboru. Podkreślić chciałbym z cała wyrazistością, że niniejsza linia istnieje w Lublinie od kilkudziesięciu lat, przez cały ten okres poruszając się po głownych arteriach Miasta i kończąc swój bieg na dworcu PKP. W świadomości mieszkańców „Koziego Grodu” jest zatem stałym i bardzo potrzebnym środkiem komunikacyjnym, ktorego likwiadacja, od chwili przedstawienia koncepcji, budzi społeczne niezadowolenie.

Mając na uwadze wątpliwości, co do racjonalności decyzji w aspekcie społecznym, proszę także o przedstawienie finansowych skutków likwidacji niniejszej linii i jak mniemam, zaplanowanych w związku z tym oszczędności.

Jednocześnie, doceniając rozsądek i umiejętności prowadzenia dialogu społecznego przez Pana Dyrektora ZTM, proszę o gruntowne przeanalizowanie niniejszej decyzji i pochylenie się nad mozliwością pozostawienia linii numer 150 w dotychczasowym, niezmienionym kształcie