Kilka słów o strefie płatnego parkowania

strefa.jpgW ostatnich dniach, lokalne życie publiczne zdominowała dyskusja na temat strefy płatnego parkowania. Niezaznajomionym z tematem, pragnę przypomnieć, że od 1-ego lipca na terenie Lublina funkcjonują dwie podstrefy (podstrefa A obejmująca pierwotną strefę oraz podstrefa B, „z grubsza” zajmująca pozostałą część Śródmieścia). Cena godziny parkowania wynosi odpowiednio w nich 3 i 2 zł. Oczywiście zmiany i towarzyszące im podwyżki nie mogą cieszyć, niemniej w kilku zdaniach pragnę podkreślić walory towarzyszące wprowadzeniu takiego rozwiązania.

Strefa płatnego parkowania to zwiększenie liczby miejsc parkingowych w ścisłym sercu miasta, co umożliwia lepszy dostęp do budynków użyteczności publicznej w godzinach największego ruchu. To większe wykorzystanie przestrzeni ulicznej przez kierowców, rowerzystów, pieszych i użytkowników transportu zbiorowego. To zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza. To wreszcie wpływy do miejskiego budżetu, które pozwolą na wykonanie nowych inwestycji.

Malkontentów sprowadzam zatem na ziemię. Nie wprowadziliśmy strefy płatnego parkowania, by drenować kieszeń lublinian. Wręcz przeciwnie, to projekt realizowany wyłącznie z myślą o lokalnej społeczności i udogodnieniu jej codziennego funkcjonowania.