Konkurs Przyjaznej Zebry

zebra.jpgJuż po raz kolejny mam zaszczyt objąć honorowym patronatem Międzyszkolny konkurs dla klas IV-VI organizowany w ramach mojego autorskiego programu „Przyjazna Zebra”. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród uczniów wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Konkurs odbędzie się w szkole podstawowej nr 2 dnia 22 października i składać będzie się z trzech części: testu wiedzowego, prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz przedstawienia prac plastycznych.

Szczegóły konkursu zamieszczam w niniejszym linku: http://www.2sp.lublin.pl/index.php/konkursy-2014-15/2220-miedzyszkolny-konkurs-dla-klas-iv-vi-szkol-podstawowych-organizowany-w-ramach-projektu-przyjazna-zebra-bezpieczenstwo-dzieci-w-ruchu-drogowym-kl-iv-vi