Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o planowanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema (na działce usytuowanej pomiędzy budynkami o miejscach adresowych Bema 6 i Langiewicza 6a) uprzejmie proszę o odniesienie się do prawdziwości niniejszej informacji.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie, jaki podmiot ibiega się o realizację w/w inwestycji, jaki ma być jej charakter i na jakim etapie decyzyjnym w Urzędzie Miasta Lublin znajduje sie obecnie ta sprawa?

Proszę o priorytetowe rozpatrzenie treści niniejszej interpelacji.