Co dalej z parkingiem na ulicy Szarych Szeregów?

parking.jpgW dniu wczorajszym, złożyłem na ręce Prezydenta Lublina interpelację w sprawie niezrealizowania przez Urząd Miasta Lublin zadania dotyczącego budowy parkingu przy ulicy Szarych Szeregów. To  inwestycja niezwykle ważna dla społeczności północnej części Wieniawy, która od lat oczekuje powstania miejsc parkingowych. Nie rozumiem dlaczego, pomimo faktu, iż projekt stanowi integralną część budżetu obywatelskiego do chwili obecnej nie doczekał się realizacji. Co więcej, poszczególne jednostki odpowiedzialne za realizację zadania zrzucają na siebie odpowiedzialność za jej brak. Składając pismo w niniejszej sprawie czekam na wykonanie parkingu i podanie przyczyn dotychczasowego braku działań na tym polu.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=3635