Kilka słów o przyszłorocznym budżecie

lub.jpgW związku z docierającymi do mnie pytaniami dotyczącymi kształtu przyszłorocznego budżetu i ewentualnych uzupełnień brakujących zadań, uprzejmie informuję, że:

1. Budżet nie jest jeszcze przyjęty w ostatecznym kształcie (powinno to następić na środowej sesji Rady Miasta), w związku z tym wciąż  istnieje możliwość umieszczenia w nim konkretnych propozycji (w formie prezydenckiej autopoprawki)

2. Po uchwaleniu budżetu, przez cały rok można dokonywać tzw.przesunięć budżetowych, które de facto często oznaczają wprowadzanie nowych zadań.

Refleksja: Projekt budżetu nie jest zatem dokumentem „sztywnym”, a wszelkie korekty w nim są nadal możliwe takoż obecnie jak i podczas wykonywania przyszłorocznych zadań.