Zakaz wjazdu TIRów do Miasta

tir.jpgJest pierwszy noworoczny sukces. Zgodnie z oczekiwaniami radnych Wspólnego Lublina i zaproponowanym przez nas stanowiskiem przyjętym następnie przez Radę Miasta w kwestii zakazu wjazdu do Lublina samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton, Prezydent Krzysztof Żuk wprowadził w życie niniejsze rozwiązania. Zakaz jest zatem obowiązujący, choć jego egzekwowanie będzie możliwe dopiero w momencie prawidłowego oznakowania dróg wjazdowych do Miasta. Ma to następić w przyszłym tygodniu. Dzięki temu rozwiązanie powszechnie oczekiwane przez lokalną społeczność a krytykowane przez politycznych malkontentów, staje się faktem.