14 lutego- Dzień Chorych na Epilepsję

padaczka1.JPG14 lutego przypada Dzień Świętego Walentego patrona chorych na epilepsję. W związku z tym, jak co roku, wezmę udział w cyklicznej akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę „Drgawka”. Podczas akcji kolportować będziemy ulotki informujące o chorobie, sposobach opanowywania ataków epileptycznych a także możliwościach aktywizacji zawodowej osób dotkniętych tą chorobą.