Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie szkoły podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną

Zwracam się z prośbą o wydysponowanie z budżetu miasta Lublin kwoty 22 tysięcy złotych na odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Czwartaków.

Niniejsza szkoła od lat należy do najlepszych placówek oświatowych Lublina, zaś jakość jej poziomu edukacyjnego plasuje ją w ścisłej wojewódzkiej czołówce.

Jednym z elementów utrzymania poziomu jej kształcenia jest odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej nadgryzionej już „zębem czasu”.

Operat szacunkowy zadania wynosi około 32 tysiące złotych, z czego na chwilę obecną została zabezpieczona kwota 10 tysięcy złotych, co nie pozwala jednak na kompleksowe wykonanie inwestycji.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji i pomoc w wykonaniu niniejszego zadania.