Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza

W związku z nadaniem przez Rade Miasta Lublin nazwy skwerowi usytuowanemu u zbiegu ulic: Głębokiej i Wiercieńskiego imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza, zwracam się z uprzejma prośbą o przygotowanie infrastruktury niezbędnej do uroczystego otwarcia skweru (tablica informacyjna, nagłośnienie).

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż inicjatorzy niniejszego przedsięwzięcia zaplanowali uroczystości na dzień 12 sierpnia br., podczas którego przypadnie 35 rocznica śmierci majora Leonarda Zub-Zdanowicza.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.