Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

W związku z permanentnym remontem muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim, wpływającym na dysfunkcję obiektu i zaburzającym estetykę obszaru, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy ostatecznie zostanie zakończony remont muszli koncertowej?

Jakie są powody przeciągających się „w nieskończoność” prac remontowych?

Jaki jest dotychczasowy koszt naprawy obiektu (proszę podać sumę począwszy od daty rozpoczęcia rewitalizacji Ogrodu Saskiego)?

Czy niniejsze prace wykonuje ten sam podmiot gospodarczy, a jeśli tak, jakie konsekwencje zostały wobec niego wyciągnięte w związku z niezdatnością obiektu do użytkowania?

Pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że trwająca na tym polu niemoc, destrukcyjnie wpływa na jakość kulturalnej oferty dla mieszkańców Lublina, uniemożliwiając przeprowadzenie licznych, niekiedy cyklicznych, imprez artystycznych tj. np. „Solo Życia”.