Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji między ulicami Nałęczowską i Wojciechowską

W związku z pracami związanymi z budową ulicy Bohaterów Monte Cassino, stanowiącej bez wątpienia niezbędna i długo oczekiwaną inwestycję w Lublinie, uprzejmie proszę o podjęcie niezwłocznych działań celem unormowania chaosu komunikacyjnego na wskazanym przeze mnie obszarze. Prowadzone roboty budowlane uniemożliwiają swobodny dojazd samochodów dostawczych do punktów docelowych, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie ulokowanych tam przedsiębiorstw. Według posiadanych przeze mnie informacji, na niniejszym obszarze funkcjonuje blisko 200 podmiotów gospodarczych, borykających się z gigantycznymi problemami z tytułu swobodnego dojazdu do posesji a także instytucja publiczna- LAWP. Skutkiem tego, część przedsiębiorców wypowiada umowy właścicielom lokali, co bezpośrednio uderza w przychody lokalnego biznesu. Pragnę nadmienić również, że w dniu 04.09.br. uczestniczyłem w spotkaniu przedsiębiorców z inwestorem, który zobowiązał się do zminimalizowania uciążliwości i likwidacji wszelki barier utrudniających prawidłowy krwiobieg handlowo-komunikacyjny.

Reasumując, proszę o szczegółowe zdiagnozowanie problemu, poprzez doprowadzenie do utwardzenia nawierzchni jezdnej na ulicach Skromnej i Przyjacielskiej oraz przedstawienie przedsiębiorcom harmonogramu robót budowlanych z uwzględnieniem czasu ich trwania.