Interpelacja w sprawie skweru przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od mieszkańców Lublina, dotyczacymi ustalenia warunków zabudowy na działce nr 3/56 położonej przy ulicy Spadochroniarzy, zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

Jakie decyzje w przedmiotowej kwestii zostały podjęte przez Urząd Miasta Lublin w ostatnich miesiącach?

Jaki podmiot gospodarczy stara się o zaadaptowanie niniejszego obszaru?

Jakie decyzje dotyczące warunków zabudowy zostały wydane?

Jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta Lublin w zakresie przygotowania kompleksowego planu adaptacji niniejszego obszaru?

Jednocześnie chciałbym z całą wyrazistością podkreślić, że przedmiotowa działka miala zostać nabyta przez gminę Lublin, co znalazło się w treści, zainicjowanej przeze mnie uchwały Rady Miasta Lublin(nr 1129/XLIII/2014 dotyczącej woli nabycia nieruchomości (nr ewidencyjny 3/51Obręb 26- Rury Brygidkowskie arkusz 6) z 4 września 2014 roku. Niestety z nieznanych mi przyczyn nie doszło do realizacji tej koncepcji.

W związku z powyższym proszę o ponowne rzetelne zajęcie się przedmiotową kwestią, podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez gminę Lublin tej działki i zaadaptowanie jej na potrzeby mieszkańców.