Pytanie referendalne

znak.jpgDziś krótko. Powstrzymując się od jakiegokolwiek komentarza, umieszczam na swoim blogu treść pytania referendalnego, na które 7 kwietnia odpowiedzą mieszkańcy Lublina.

„Czy jest Pan/Pani za tym, aby gmina Lublin zmieniłą obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na niewięcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazaniu go gminie Lublin”