W sprawie pracowników niepedagogicznych

ratusz.jpgZ ogromnym zniecierpliwieniem i nie mniejszą nadzieją oczekuję odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację w sprawie uregulowania płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w lubelskich placówkach oświatowych. Od kilku tygodni, społeczność lokalnych przedszkoli i szkół, przesyła do Urzędu Miasta oraz miejskich radnych maile, w których domaga się natychmiastowego rozwiązania problemu i podniesienia ich wynagrodzeń. W tym samym tonie sformułowałem moją interpelację, głeboko wierząc, że w najbliższych tygodniach, problem zostanie ostatecznie rozwiązany.

Treść interpelacji umieszczam w linku: http://marcinnowak.pl/?p=4830

Fot. (Źródło): www.teatrnn.pl