Bezpłatne przejazdy dla seniorów

mpk.jpgBezpłatne przejazdy dla osób, które ukończyły 65 rok życia, to najważniejsze postanowienie dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin. Dzięki temu, wyborcza obietnica Krzysztofa Żuka oraz osób tworzących jego komitet, a następnie grupę wsparcia w lokalnym ciele uchwałodawczym, nabrała realnego wymiaru. Pragnę przypomnieć w tym miejscu, że z inicjatywy radnych Wspólnego Lublina od 1 stycznia ubiegłego roku udało się wprowadzić bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży z lubelskich szkół, zaś bezpłatne przajazdy dla seniorów stanowiły zapowiedź naszych konkretnych działań na tę kadencję. Dotrzymaliśmy słowa.

Fot. (Źródło):  www.mpk.lublin.pl