Nowe diety w radach dzielnic

kasa1.jpgNa dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin zmieniliśmy niesprawiedliwy system wynagrodzeń w radach dzielnic. Dotychczasowe rozwiązanie zakładało wypłacanie comiesięcznych diet (w wysokości 2250 zł netto) wyłącznie Przewodnicząccemu Zarządu. W nowych regulacjach niniejsza suma zostanie sprawiedliwie podzielona pomiędzy radnych dzielnicowych, tak że Przewodniczący Zarządu otrzyma 900 zł,  Przewodniczący Rady 400 zł, Sekretarz Zarządu  250 zł a pozostali członkowie 53 zł.  Z pewnością nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale w bieżących realiach, najlepsze.