Po sesji i przed sesjami

trybunal.jpgI po sesji, choć zgodnie z zapowiedzią radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, wkrótce czeka nas kolejna, tym razem nadzwyczajna, sesja poświęcona …. Górkom Czechowskim. Obserwatorzy lokalnej sceny samorządowej nie mają oczywiście wątpliwości, co do prawdziwych wyłącznie politycznych intencji pomysłodawców, jednak faktem jest, iż dialog o przyszłości Górek Czechowskich jest nam potrzebny. Póki co, dokładnie za tydzień w Trybunale Koronnym uroczysta sesja Rady Miasta związana ze Świętem Konstytucji 3 Maja, na której będę miał zaszczyt wygłośić referat okolicznościowy.

Fot. (Źródło): www.wikipedia.org