Pismo w sprawie skweru na ulicy Spadochroniarzy

skwer11.jpgZgodnie z zapowiedzią, skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie konieczności przejęcia przez gminę Lublin skweru na ulicy Spadochroniarzy. By tak się stało, niezbędna jest oczywiście wola Agencji Mienia Wojskowego, w której posiadaniu znajduje się ten obszar, jednak powinnością władz Lublina, jest dążenie do realizacji tego celu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności dzielnicy Wieniawa, Urząd Miasta powinien raz jeszcze podjąć niezbędne działania w tym zakresie (o czym szerzej w treści interpelacji). Liczę na pozytywne zakończenie tej sprawy.

Treść interpelacji: http://marcinnowak.pl/?p=5208