Wnioski budżetowe: Remont kuchni w SP 7

siodemka.png

Wśród moich priorytetów zadaniowych na przyszły rok, znajduje się między innymi remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Kwota, o jaką wystąpiłem w złożonych niedawno wnioskach budżetowych to 450 tysięcy złotych, choć niniejszy operat szacunkowy ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu. Niezależnie od tego, nie mam wątpliwości, że zadanie to musi zostać niezwłocznie wykonane, zwłaszcza, że dokumentacja projektowa jest już gotowa, a prace miały rozpocząć się w roku bieżącym. Po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, a także zakończonym remocie sali gimnastycznej, to kolejna obietnica, którą chcę niezwłocznie zrealizować w gmachu popularnej „Siódemki”.