O konieczności zmian w Miejskim Programie Stypendialnym

ummmmmm.pngPodczas prac nad ostatnią edycją Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów, wraz z radnym Piotrem Popielem poruszyliśmy kwestię, konieczności wypracowania zmian w regulaminie niniejszego programu. Docierające do nas uwagi dotyczące między innymi zbyt rygorystycznych wymogów punktacyjnych przy ocenie publikacji, wymagają konsultacji i niezwłocznych korekt. Cieszę się, że kwestia, którą na ostatniej sesji akcentował radny Popiel, spotkała się ze zrozumieniem Prezydenta Lublina, skutkiem czego w przedmiotowej sprawie zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami lubelskich uczelni wyższych. O szczegółach prac nad programem, informować będę za pośrednictwem mojego bloga.

Fot. (Źródło): www.umcs.pl