Przełóżmy wybory !!!

 urna.jpeg

Jak miliony Polaków, nie wyobrażam sobie, by wybory prezydenckie odbyły się 10-go maja. To kompletnie nieodpowiedziane, by w sytuacji rozwijającej  i rozprzestrzeniającej się epidemii, z maniakalnym uporem, forsować takie rozwiązanie. Od osób decyzyjnych w państwie oczekuję, natychmiastowego wycofania się z proponowanego szaleństwa, które w realny sposób doprowadzić może do narodowego Armagedonu.