O wnioskach budżetowych raz jeszcze

marcin-nowak.jpgZgodnie z zapowiedzią publikuję wnioski, które zgłosiłem do przyszłorocznego budżetu:

1. Kompleksowy remont ulicy Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych- 600 tys.zł.

2. Budowa hali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica- 10 mln.zł

3. Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 – 900 tys.zł

4. Dokończenie rewitalizacji skweru przy ulicy Szczerbowskiego- 50 tys.zł

5. Przebudowa i naprawa chodników na ulicy Lubartowskiej (do Al Solidarności)- 300 tys.zł.

6. Remont ulicy Pogodnej i budowa miejsc parkingowych- 400 tys.zł.

7. Dofinansowanie budowy magazynu dla Banku Żywności- 500 tys.zł.

8. Przebudowa ulicy Skautów wraz z budową miejsc parkingowych- 400 tys.zł.

9. Akcja „Przyjazna Zebra”- 80 tys.zł.

10. Remont murków i nawierzchni na Placu Rybnym wraz z nowymi nasadzeniami- 70 tys.zł

11. Utwardzenie przejścia na Błoniach w stronę Unii Lubelskiej- 50 tys.zł

12. Wykonanie wentylacji w Przedszkolu nr 19 przy ulicy Weteranów- 30 tys.zł

13. Progi zwalniające na ulicach: Zakładowej, Bajkowej i Bohaterów Monte Cassino- 10 tys.zł.

14. Kompleksowy remont ulicy Niecałej- 600 tys.zł.

15. Przebudowa ulicy Zorza- 2 mln.zł

16.Dokończenie remontu podłóg w Szkole Podstawowej nr 31- 40 tys.zł

17. Remont podłóg i wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 33- 40 tys.zł

18. Dofinansowanie drużyny Speedway Motor Lublin- 4 mln.zł

19. Remont boisk przy Szkole Podstawowej  nr 21- 300 tys.zł

20. Montaż oświetlenia przy ulicy Serdecznej, Bratniej, Kolorowej i Baśniowej- 100 tys.zł

21. Remont chodnika przy ulicy Czwartaków 5- 50 tys.zł

22. Remont ulicy Boczna Siewnej- 300 tys.zł

23. Remont ulicy Świerkowej- 200 tys.zł

24. Przebudowa dojazdu do SP 51 przy ulicy Bursztynowej- 70 tys.zł

25. Remont ulicy Junoszy- 600 tys.zł

26. Remont alejek w wąwozie przy ul. Popiełuszki dz. Nr 26/7- 200 tys.zł

27. Dofinansowanie klubu sportowego Lublinianka- 300 tys.zł

28. Remont chodników i nawierzchni przy ul. Dzieci Zamojszczyzny-200 tys.zł

29. Remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich wraz z miejscami postojowymi- 300 tys.zł.

30. Remont chodnika przy ulicy Snopkowskiej i części Długosza- 60 tys.zł.