Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu grudniu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zgody na organizację giełdy staroci w dniu 20.12.br. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, sprzedawcy antyków w Lublinie, po raz kolejny, zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w jednodniowej imprezie, pomimo funkcjonowania podobnych giełd w innych miastach, także Województwa Lubelskiego. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że w tym samym okresie otwarte są także targi, galerie handlowe i inne ogólnodostępne miejsca handlu, przez co zasadnym rozwiązaniem jest wydanie decyzji pozytywnej również w tym przypadku. W okresie przedświątecznym, pozbawienie wystawców możliwości zarobkowania i mieszkańców miasta uczestnictwa w tej niezwykle popularnej imprezie, jest krzywdzące dla lokalnej społeczności i szkodzi wizerunkowi Lublina.

Organizatorzy giełdy staroci zobowiązują się oczywiście do zachowania reżimu sanitarnego i wszelkich zasad bezpieczeństwa, co czynią skądinąd przy okazji wszystkich cyklicznych imprez.

Z uwagi na zbliżający się termin giełdy, proszę o priorytetowe rozpatrzenie treści niniejszej interpelacji i pozytywną decyzję w tym zakresie.