Kilka słów o budżecie na 2021 rok

kl.jpgTrwająca do drugiej w nocy, sesja Rady Miasta Lublin, zaowocowała uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Co prawda, nie ma w nim inwestycyjnych fajerwerków, na które nie pozwala sytuacja związana z radykalnym zmniejszeniem dochodów gminy w wyniku pandemii i rządowych zmian podatkowych, jednak jest to budżet odważny. Co piąta złotówka trafi na inwestycje, wśród których pojawią się zarówno nowe zadania (m.in. budowa Dworca Metropolitarnego) jak i kontynuacja dotychczasowych (m.in. przebudowa Alei Racławickich i ulicy Lipowej). Ujęte zostały ponadto ważne zadania oświatowej, związane ze szkołami na Sławinie i Felinie, a także budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Uwzględnione zostały także mniejsze projekty, wśród których znalazł się między innymi remont chodników przy ulicy Lubartowskiej, przebudowa ulicy Rowerowej czy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Jeśli chodzi więc o zadania na przyszły rok, naprawdę nie mamy się czego wstydzić.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl