Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Lublina dodatkowej kwoty pieniężnej na zakup opasek życia dla seniorów

W związku z ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów uzyskaniem tzw. opasek życia, przyznawanych w ramach miejskiego programu „SOS dla Seniora”, zwracam się z prośbą o wydysponowanie w budżecie miasta Lublin dodatkowych środków na ich zakup. Już dziś wiadomo, że liczba osób aplikujących o otrzymanie niniejszych opasek ratujących życie, jest znacznie większa (ponad 600) od liczby opasek zaplanowanych do zakupu (400 sztuk). Napływające kolejne zgłoszenia w formie mailowej i telefonicznej z całą pewnością powiększą jeszcze liczbę kolejnych seniorów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Z jednej strony oczywiście pokazuje to trafność opracowanego programu, z drugiej jednak wymusza konieczność rozszerzenia go o dodatkowy zakup.

W związku z powyższym, po szczegółowych konsultacjach w przedmiotowej sprawie, uzyskałem informację, że zasadnym rozwiązaniem byłoby powiększenie tej liczby do 800 sztuk, co wiąże się z zabezpieczeniem kwoty około 200 tysięcy złotych.

W sytuacji wszechobecnej pandemii, podjęcie przez Urząd Miasta działań w tym zakresie, stanowić będzie dodatkowy krok w kierunku ratowania życia osób w szczególnej grupie ryzyka.

Dziękując za dotychczasową realizację programu, proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.