Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Lublin środków pieniężnych na zapobieganie depresjom u młodzieży w wieku szkolnym

W związku z lawinowo rosnącym zjawiskiem depresji wśród osób w wieku szkolnym, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin kwoty 200 tys. zł (słownie dwieście tysięcy złotych) na wdrożenie i przeprowadzenie kompleksowego programu zapobiegającego nasilaniu się tego problemu i prawidłowego diagnozowania jego powstawania. Niniejszy program zostałby skierowany do kadry pedagogicznej, a także rodziców, którzy obecnie niejednokrotnie nie posiadają szczegółowej wiedzy o tym zjawisku, przez co nie mogą w porę podjąć interwencji zapobiegającej nieszczęściu. Depresja to choroba, która przy braku szczegółowej wiedzy, jest niezauważana lub bagatelizowana, w związku z czy, w naszej ocenia, powinnością przedstawicieli samorządu, jest edukacja w tym zakresie. Po szczegółowych konsultacjach w tej kwestii, jesteśmy przekonani, że niniejsza kwota, pozwoli na realizację ważnego programu edukacyjnego, poszerzającego wiedzę w tym zakresie i pozwalającego uniknąć wielu nieszczęść, spotęgowanych dodatkowo w czasie pandemii.