Kilka pytań w sprawie gruntów przy ulicy Leszczyńskiego

lu.jpgZgodnie z zapowiedzią, dziś zamieszczam kolejny krótki wpis blogowy dotyczący Lublinianki. Od dłuższego czasu nurtuje mnie bowiem kwestia związana z przeznaczeniem środków pieniężnych ze sprzedaży części gruntów przy ul. Leszczyńskiego na potrzeby klubu. Zgodnie z uzasadnieniem przyjętej w 2013 roku uchwały Rady Miasta Lublin konsekwencją zbycia tych terenów i otrzymanych z tego środków finansowych, miał być z remont infrastruktury sportowej należącej do klubu. Po 8 latach, realizacja tego zadania wzbudza nie tylko moje wątpliwości. By nie ferować jednak niepotrzebnych i przedwczesnych wyroków, z nadzieją oczekuję odpowiedzi na złożoną przeze mnie w tej kwestii interpelację.

Treść interpelacji:

 http://marcinnowak.pl/?p=5941

Fot. (Źródło): www.lublinianka.eu