Finalizujemy Miejski Program Stypendialny

mps.jpgKończymy weryfikację kandydatów w tegorocznej edycji Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów. Przed laty przygotowując ten program, nie miałem wątpliwości, że na trwałe zapisze się w lokalnym krwiobiegu, wzmacniając filar akademickości Lublina. W ciągu kilku dni powrócę do tej kwestii, zastrzegając jednak, że ograniczę się jedynie do podstawowych zagadnień związanych z liczbą stypendystów, a także wysokością środków finansowych, które zostaną rozdysponowane w tegorocznej edycji.