O programie stypendialnym dla studentów i doktorantów

Dziś ostatnie posiedzenie zespołu rozpatrującego wnioski złożone w ramach mojego autorskiego Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. W tym roku o środki z budżetu Lublina aplikowało ponad 100 studentów i ponad 30 doktorantów, spośród których wyłonieni zostaną beneficjenci bieżącej edycji. Wzmacniamy pierwiastek akademicki Lublina.