Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej

Cztery lata temu, wraz z kilkoma radnymi, zaproponowałem nazwę dla Portu Lotniczego Lublin. Mój ówczesny pomysł, ogniskował się wokół historycznej i w mojej ocenie niekontrowersyjnej propozycji nazwy- Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej.❤✈️❤
Minęło sporo czasu, a pomysł, pomimo ogólnej życzliwości i akceptacji, nie doczekał się realizacji. Co więcej, przez ten czas, nasz wspaniały Port Lotniczy jest wciąż „bezimienny”.
W związku z tym, tytułem przypomnienia, skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w tej sprawie, licząc, że tym razem temat uda się pozytywnie zakończyć.

Treść interpelacji:
Interpelacja w sprawie nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lublin imienia „Unii Lubelskiej”

Przed czterema laty, wraz z grupą radnych, poruszyliśmy w przestrzeni publicznej temat nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lubin im. Unii Lubelskiej, jednak pomimo życzliwego przyjęcia tego pomysłu, do chwili obecnej nie doczekałem się żadnej konstruktywnej informacji, co do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Pragnę przypomnieć jednocześnie, że w chwili składania propozycji obchodziliśmy uroczystość 450 rocznicy tego wydarzenia, co dodatkowo wzmacniało jego rangę i międzynarodowe znaczenie.
Jestem przekonany, że również dziś, nadanie lotnisku imienia Unii Lubelskiej byłoby właściwym krokiem w kierunku uwypuklania doniosłości tego wydarzenia, historycznego znaczenia naszego miasta, a także popularyzowania idei wzajemnej współpracy, poszanowania i integracji we współczesnej Europie.
Jednocześnie jestem przekonany, że dzięki tej decyzji wciąż „bezimienny” Port Lotniczy otrzymałby w końcu nazwę godną swojego miejsca geograficznego, łącząc lublinian w ocenie naszej historii.
Proszę o ponowne podjęcie tego tematu i priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.