Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wdrożenia na obszarze gminy Lublin smsowego systemu ostrzegania alarmowego, który informowałby mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach  tj. nawałnice, awarie wodociągowe, karambole etc. Ostatnie anomalia pogodowe udowodniły, że lublinianie w niewystarczający sposób zostali powiadomieni o zbliżających się wyładowaniach atmosferycznych, skutkiem czego doszło do poważnych uszkodzeń ich mienia (w szczególności pojazdów kołowych). Jestem przekonany, że właściwy system powiadomiania i ostrzegania o zbliżającym się niebezpieczeństwie pozwoliłby uniknąć wielu niepotrzebnych zdarzeń i ludzkich tragedii, tworząc skuteczny przepływ informacji.

Analogiczny system z powodzeniem funkcjonuje już w wielu ośrodkach Polski tj. Poznań czy ościenna Konopnica, ciesząc się pozytywną oceną użytkowników.

Jednocześnie zwracam uwagę, że według posiadanych przeze mnie informacji, koszt wdrożenia i funkcjonowania niniejszego programu, nie generuje wysokich wydatków dla budżetu gminy, co stanowi dodatkowy argument w zakresie zastosowania go również na obszarze Lublina.