Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Czwartaków 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie w tegorocznym budżecie środków na przebudowę (poszerzenie) chodnika prowadzącego od budynku Czwartaków 3 do nieruchomości pod adresem Czwartaków 5.

Obecny stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tamtejszej społeczności w zakresie swobodnego dojazdu do posesji karetek pogotowia, straży pożarnej etc. Z uwagi na wysokie koszty, jakie niosłoby ze sobą przekształcenie niniejszej pieszej arterii komunikacyjnej w jezdnię z przeznaczeniem dla ruchu kołowego, zasadnym jest zatem wykonanie prac korekcyjnych związanych z przebudową chodnika z możliwością użytkowania go przez pojazdy w sytuacjach nagłych i krytycznych.

Uprzejmie proszę o wstępne oszacowanie kosztów takiego przedsięwzięcia i podjęcie działań zmierzających do wykonania niniejszego zadania.