O stanie boisk treningowych Lublinianki

lub.jpgOtrzymałem właśnie odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy stanu nawierzchni boisk treningowych Lublinianki, wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego. Według dochodzących do mnie sygnałów, jakość obiektów budzi poważne zastrzeżenia i zagrożenie ich prawidłowego użytkowania. Czy tak w rzeczywistości jest, pokaże szczegółowa inwentaryzacja, której przeprowadzenie Ratusz deklaruje w okresie wiosennym. No cóż, poczekajmy zatem na ostateczny werdykt, ale przyznam szczerze, że nie jestem zadowolony z dotychczasowych wiadomości związanych z realizacją tego zadania.