Remont ulicy Głowackiego ruszy w lipcu

remont.jpgOtrzymałem właśnie odpowiedź na interpelację w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu ulicy Głowackiego w okresie wakacyjnym. Zgodnie ze złożonymi przeze mnie wnioskami budżetowymi niniejsza pozycja znalazła się w tegorocznym budżecie, niewiadomym pozostawał jedynie termin jej realizacji. Moja propozycja, biorąca pod uwagę charakter ulicy, stanowiącej łącznik między dwiema ważnymi arteriami komunikacyjnymi i istotne zmniejszenie tam ruchu kołowego w miesiącach lipiec-sierpień, została przyjęta. Remont nawierzchni jezdnej na Głowackiego ruszy zatem w lipcu, o czym poinformuję mieszkańców ulicy w stosownym komunikacie.