Interpelacja dotycząca ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stefana Lelka-Sowy

Zwracam się z prośbą o montaż znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) na ulicy Lelka-Sowy, po stronie nieparzystej. Od dłuższego czasu, samochody zaparkowane na całej długości niniejszej arterii, stanowią poważne utrudnienie dla mieszkającej tam społeczności, w tym przede wszystkim osób niewidomych. Nadmienić pragnę, iż powyższy problem sygnalizowałem już w stosownej interpelacji z dnia 27.08.2015 roku, prosząc o usytuowanie tam blokad parkingowych. Wobec odmowy wykonania niniejszego zadania (pismo z dnia 14.09.2015 roku) proszę o przychylne ustosunkowanie się do tej propozycji, która w istotny sposób zminimalizuje bolączki mieszkańców ulicy Lelka-Sowy i okolicznych bloków.