Kilka słów o ulicy Lelka-Sowy

znak.jpgW dniu wczorajszym, złożyłem na ręce Pana Prezydenta Lublina, interpelację w sprawie ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stefana Lelka-Sowy. To wynik działań związanych z interwencją mieszkańców ulicy, którzy od lat domagają się regulacji w zakresie przepustowości ulicy, swobody poruszania się po chodniku i wjazdu na posesje. Dotychczasowe, podejmowane przeze mnie działania, koncentrujące się wokół ustawiania tam blokad parkingowych nie przyniosły niestety oczekiwanego skutku, liczę więc na to, że tym razem efekt będzie bardziej owocny.

Treść interpelacji umieszczam w linku:  http://marcinnowak.pl/?p=3185