Interpelacja w sprawie środków pieniężnych na spektakl o Komisarzu Maciejewskim

W nawiązaniu do skierowanego do pana Prezydenta dezyderatu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków z dnia 10.02.br., w sprawie przeznaczenia kwoty 250 tys. złotych na produkcję spektaklu o Komisarzu Maciejewskim, autorstwa Marcina Wrońskiego i Łukasza Witt-Michałowskiego, wobec braku wyczerpujących wyjaśnień, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Urząd Miasta Lublin planuje sfinansować w/w przedsięwzięcie, a jeśli tak, w jakim terminie autorzy mogą spodziewać się środków na produkcję spektaklu?,

Czy wobec zaplanowanych terminów realizacji spektaklu i konieczności zaangażowania obsady aktorskiej tudzież całej infrastruktury produkcyjnej, będzie to miało miejsce przed spodziewaną na maj premierą?

Podkreślić chciałbym z cała wyrazistością, że kierując do Pana Prezydenta dezyderat o w/w treści (przegłosowany pozytywnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych Komisji Kultury i Ochrony zabytków) prosiliśmy o udzielenie konkretnej odpowiedzi i podjęcie jednoznacznych działań w przedmiotowej sprawie.